Protectia datelor cu caracter personal

Cine suntem?

          SC WEBETWAS SRL
          Cod fiscal: 25380657
          Numar de inregistrare la registrul comertului: J39/205/2009
          Adresa: str. Dornei, bl. 7, sc. 2, ap. 14, Focsani,
          Judetul: Vrancea
          Web: www.webetwas.ro | www.webetwas.com
          Email: data.protection@webetwas.ro
          Mobil: 0761139150

Cadru legal
Politica de confidentialitate WebEtwas Srl reflecta prevederile legale in vigoare. Persoanele Fizice si Juridice ale caror date personale sunt prelucrate de catre noi au urmatoarele drepturi:

          - dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, in ce scop se prelucreaza datele, cui le-ar putea dezvalui, obligatia furnizarii datelor;
          - dreptul de acces la date (furnizarea datelor de catre operator la cererea persoanei fizice este gratuita);
          - dreptul de interventie (persoana vizata poate cere rectificarea, actualizarea, stergerea sau anonimizarea datelor personale)
          - dreptul de opozitie (puteti cere operatorului sa nu va prelucreze datele in scop de marketing)
          - dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului)
          - dreptul de a face plangere la autoritatea natioala de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)
          - dreptul de a se adresa justitiei

Date solicitate
SC WEBETWAS SRL solicita clientilor urmatoarele date cu caracter personal:

          - Nume
          - Prenume
          - Email
          - Adresa postala
          - Telefon fix/mobil
          - Cod numeric personal (doar in cazul comenzile care includ inregistrarea de domenii .ro)

In cazul comenzilor de domenii .ro efectuate de catre persoane fizice este necesara si justificata colectarea CNP-ului de faptul ca registrul de domenii .ro (ICI-ROTLD) solicita in aceste cazuri CNP-ul titularului. Ca atare, temeiul legal pentru colectare este reprezentat de "indeplinirea contractului".

Utilizarea datelor solicitate
Datele colectate vor fi utilizate exclusiv in urmatoarele scopuri:

          - intocmirea contractelor de prestari servicii
          - intocmirea facturilor fiscale si a proformelor
          - inregistrarea numelor de domenii (datele sunt obligatorii pentru inregistrarea oricarui nume de domeniu)
          - furnizarea informatiilor privitoare la incalcarea legii catre autoritatile legale
          - indeplinirea unor obligatii legale (evidenta contabila)
          - instiintari importante pentru clienti
          - comunicari comerciale (doar cu acordul clientului)

          Datele colectate nu vor fi cedate, vandute sau incredintate vreo unei terte parti decat acolo unde acest lucru este impus de realizarea contractului sau sunt legate de existenta unei obligatii legale.

Cui sunt transmise si cine intra in contact cu datele cu caracter personal
          - Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin declaratia 394 (nume, prenume, adresa). Temeiul legal pentru procesare: obligatie legala.
          - Registrarilor si registrelor de inregistrare nume de domenii (toate datele cu caracter personal - mai putin CNP-ul care este solicitat doar de catre ROTLD pentru domeniile .ro - sunt strict necesare pentru ca sa putem inregistra orice nume de domeniu). Registrarii si registrele de inregistrare domenii se afla in diverse tari (Belgia, SUA, Canada si tarile in care se afla registrele specifice domeniilor cod de tara) cu exceptia ROTLD care se afla in Romania. Astfel, functie de numele de domeniu solicitat, datele personale vor trebui transmise intr-una sau mai multe dintre tarile mentionate.
          - Temeiul legal: indeplinirea contractului.
          - Serviciului de contabilitate. Temeiul legal: obligatie legala.

Perioada pentru care sunt pastrate datele cu caracter personal

          Avand in vedere ca scopul principal pentru care sunt colectate datele este reprezentat de procesul de facturare, datele vor fi pastrate pentru perioada minima prevazuta de legea fiscala.

Controlul accesului si securitate
          Din motive de securitate, datele clientilor nu pot fi accesate direct decat de catre reprezentantii WebEtwas SRL. La cerere, clientii pot fi informati cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal in mod gratuit.
          Protectia datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.